G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf en FC Den Bosch hebben in onderling overleg besloten dat de belangrijke positie op de voorzijde van het wedstrijdshirt vrijkomt. Het in Brakel gevestigde bedrijf blijft wel als sponsor aan de club verbonden en blijft actief betrokken bij de ontwikkeling van Stadion De Vliert. Met dit besluit maakt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf plaats voor een nieuwe hoofdsponsor én geeft het FC Den Bosch de tijd om een nieuwe partner te vinden die het stokje overneemt.

Algemeen directeur Paul van der Kraan: “Ik ben zeer tevreden over het partnerschap met G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Met de steun van Van der Ven hebben we afgelopen zomer invulling gegeven aan een plotseling vrijgekomen positie op ons shirt. We zijn hen dan ook zeer erkentelijk dat zij deze handschoen destijds hebben opgepakt. We hebben de band met Van der Ven nadrukkelijk kunnen versterken en betrekken het bedrijf actief bij de doorontwikkeling van Stadion De Vliert.”

Algemeen directeur van G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, Huibert van der Ven: “We zijn verheugd dat we met deze samenwerking een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan FC Den Bosch. We hebben vertrouwen in de toekomstplannen van de club en zijn trots hier ons steentje aan bijgedragen te hebben. Daarnaast kijken we uit naar de verdere samenwerking, met name op het gebied van de duurzame doorontwikkeling van Stadion De Vliert.”

Over G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf
Van der Ven werkt vanuit een persoonlijke, klantgerichte opstelling. Dagelijks verwezenlijkt zij op diverse locaties door het land allerlei soorten civieltechnische projecten. Op het gebied van beton- en waterbouw, leidingen, natuur en recreatie, restauratie, utiliteitsbouw en milieu. Maar ook de aanleg en onderhoud van ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, zowel stedelijk als landschappelijk. www.vanderven.nl.