De wegen van FC Den Bosch en Theo Teelen gaan scheiden. De Bossche club neemt afscheid van de huidige manager Algemene zaken, die met ingang van 15 mei bij FC Den Bosch uit dienst treedt. Dat zijn beide partijen in onderling overleg overeengekomen.

Theo Teelen heeft zich als medewerker in verschillende functies ruim 20 jaar actief ingezet voor de club en is van grote toegevoegde waarde geweest voor de organisatie. Teelen bekleedde in zijn tijd bij FC Den Bosch onder andere de functies van revalidatietrainer, teammanager en sinds 2014 als manager Algemene zaken.

Na enkele gesprekken met een extern adviesbureau, dat was ingeschakeld om een scan van de organisatie te maken in het kader van de financiële gezondmaking van de club, werd geconcludeerd dat bij FC Den Bosch, in de nieuwe situatie, de functie van manager Algemene zaken komt te vervallen.

Algemeen directeur Paul van der Kraan over het vertrek van Theo Teelen: “Vanzelfsprekend betreuren we het dat we afscheid nemen van Theo. Hij is een zeer gewaardeerde collega en is jarenlang betrokken geweest bij FC Den Bosch in verschillende functies. Theo heeft zich binnen FC Den Bosch altijd gekenmerkt door zijn professionele houding en gedrevenheid en voegde veel ervaring toe aan de organisatie. Als club hebben we dan ook veel waardering voor hem als persoon en voor zijn toewijding richting FC Den Bosch.”