De FC Den Bosch Foundation werd in 2015 opgericht en na de nodige voorbereidingen draait de stichting sinds een jaar op volle toeren. Het afgelopen jaar hebben er veel activiteiten plaatsgevonden met als doel FC Den Bosch meer te laten betekenen voor de maatschappij. Glenn Schapendonk is een van de initiatiefnemers. Tijd om bij praten.

Door Geert Kastelijn

Het is een druk jaar geweest voor de FC Den Bosch Founda­tion. De Foundation wordt steeds zichtbaarder voor de stad en omstreken. De 28-jarige Glenn Schapendonk is erg te­vreden over deze ontwikkelingen. Glenn licht toe hoe hij bij de Foundation betrokken is geraakt. “Sinds een jaar ben ik actief bij de FC Den Bosch Foundation in de rol van coördi­nator. Via de gemeente, waar ik inmiddels al tien jaar werk bij ’S-PORT gemeente ’s-Hertogenbosch, ben ik uiteindelijk weer bij FC Den Bosch terecht gekomen. In 2010 was ik daar vertrokken als speler. Ik heb gespeeld bij Jong FC Den Bosch, heb met het eerste meegetraind en een keer op de bank ge­zeten maar helaas nooit m’n debuut gemaakt”, glimlacht Glenn. “Ik ben getrouwd en heb een zoontje Lyenn. Voetbal­lend ben ik nog steeds actief, ik speel in de selectie van OJC Rosmalen.”

Ontstaan Foundation
“De Foundation is eigenlijk al ontstaan in 2015. Om de maat­schappelijke activiteiten op duurzame wijze te kunnen ver­ankeren in het hart van de samenleving is vanuit de club een zelfstandige stichting opgericht’, vertelt Glenn. ‘In 2016 is er eigenlijk niet veel gebeurd met de Foundation. Toen is er door het bestuur van FC Den Bosch een nieuwe voorzitter aangesteld in de persoon van oud-spits Roger Schouwen­aar. Roger liet er geen gras over groeien en betrok direct de gemeente bij het traject. Ik kwam in dienst en door de goede samenwerking tussen de club en de gemeente lukt het om mooie en leuke projecten uit te werken’. Hij is erg blij met de steun van de club. ‘De Foundation bestaat natuurlijk niet zonder de club FC Den Bosch, een goede samenwerking is heel belangrijk. We zijn wel een aparte stichting binnen FC Den Bosch met gescheiden rekeningen en een eigen Ka­mer van Koophandel nummer. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen budget en we proberen zelf vrienden voor de Foundation te vinden. Dit gaat om een relatief klein bedrag. Veel vrienden van de Foundation komen voort uit mijn ei­gen vriendenkring die een start mogelijk hebben gemaakt.”

Doel en motto
Glenn gelooft in de Foundation. ‘Het is in mijn ogen een uit­stekend middel om weer dichtbij de mensen te komen in de stad. Hoe leuk is het dat de FC Den Bosch Foundation het FC Den Bosch Cruyff Court heeft heropend.’ vertelt hij. ‘Het mooiste vind ik wel ons motto ”Hart voor de samenleving”. Met alle projecten die er nog aankomen willen we iets bete­kenen voor de stad. FC Den Bosch heeft een sterke betrokkenheid en verbintenis met de stad en de regio en levert om die reden met veel plezier haar bijdrage aan diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten en goede doelen.”

Terugblik op afgelopen seizoen
Het is zoals eerder geschreven een druk jaar geweest. Er zijn veel activiteiten ondersteund of zelf uitgevoerd. In to­taal schat Glenn dat er inmiddels ongeveer 5.000 kinderen actief hebben meegedaan met activiteiten van de Founda­tion. Glenn somt er een aantal op: ‘We hebben het “Rond­je Wijk” waarbij we de wijk in gaan om laagdrempelig te sporten met iedereen. Dit is een activiteit die ik voorheen al deed als buurtsportwerker. We gaan lekker met kinderen/ jongeren een potje voetballen. Je krijgt dan ook veel dingen te horen waar we misschien wel iets mee kunnen als Foun­dation. We zijn nu vooral bezig geweest in Haren Donk, Reit en Hambaken. Dit jaar hebben we ook weer de “FC Den Bosch Schoolcup” georganiseerd. Hier strijden 6 middelba­re scholen tegen elkaar, voor bijna elke thuiswedstrijd van 18:00 tot 19:00 uur. Verder heeft de Foundation op 21 maart een gezondheidsdag georganiseerd in samenwerking met studenten van Avans Hogeschool. In deze clinic werd de aanwezige basisschoolleerlingen geleerd hoe belangrijk het is om gezond te eten en genoeg te bewegen. Vijf selectie­spelers van FC Den Bosch deden mee met de verschillende spelletjes. Ook zijn we er natuurlijk voor onze eigen sup­porters. Op het voorplein hebben we bij thuiswedstrijden een activiteit voor kinderen. Tot slot hebben we heel veel aanvragen gehad, daar proberen we als Foundation ook iets mee te doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de School­olympiade, het 100% voetbal toernooi, Veteraan op Bezoek, vlogger Estemoah en nog veel meer projecten’. Glenn wordt steeds enthousiaster als hij de verschillende projecten toe­licht.

Mooiste tot nu toe
“Een van de mooiste evenementen tot nu toe vind ik de dag met de Stichting Het Vergeten Kind. In Nederland wo­nen ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problemen. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Op woensdag 31 januari jl. hebben 22 kin­deren van de Stichting Het Vergeten Kind een voetbalclinic gekregen in Stadion De Vliert. De selectiespelers begeleid­den elk hun eigen team over het veld langs de verschillende oefeningen. Daarna kregen zij een rondleiding door het sta­dion. Ze mochten ook nog de wedstrijd FC Den Bosch – SC Telstar bekijken, waarbij ze de selectiespelers die de clinic hadden verzorgd in het echt konden zien spelen”. Glenn Schapendonk geeft aan dat deze activiteit de mooiste was. Hij vertelt verder. “Het was een eer om dit te organiseren. Hier doe je het voor. Om kinderen een dag alles even te laten vergeten. Dit raakt je gewoon als mens als de kinderen zich kunnen uitlaten met een potje voetbal, vooral als er dan ook nog eens spelers van het eerste elftal hieraan meehelpen. Ik heb deze dag als echt een mijlpaal van de foundation ge­zien. Dit moet eigenlijk over de stad heen vloeien, hier wil ik voor gaan!”

Vrienden van de Foundation
De stichting moet het hebben van de vrienden van de Foun­dation. Glenn licht dit verder toe: “Onze vrienden betalen een bedrag van € 250,- voor een voetbalseizoen. Dat bedrag wordt volledig besteed aan de activiteiten. Het zou erg fijn zijn als we nog meer vrienden zouden vinden. Hoe meer vrienden, hoe meer mooie activiteiten we kunnen doen. Mensen mogen me altijd bellen en dan informeer ik ze graag verder”, aldus Glenn, die kantoor houdt in het stadion en ook op het algemene nummer van FC Den Bosch te bereiken is. Natuurlijk kan dat ook via de eigen website van de foundation: www.fcdenboschfoundation.nl.

Vertrouwen in de toekomst
Het is bij FC Den Bosch op directiegebied een roerige tijd geweest. Maar met de steun van de club zit het wel goed. Glenn vervolgd “Het is erg belangrijk dat de club achter de ideeën staat, wij zijn ook onderdeel van de club. We heb­ben als Foundation de club ook hard nodig. Paul van der Kraan bijvoorbeeld is erg belangrijk voor ons. Hij heeft ook hele goede ideeën en die bespreekt hij graag met ons. Maar Glenn heeft zelf ook genoeg ideeën. Glenn licht graag een tipje “Ik wil zelf graag Walking Footbal introduceren bij FC Den Bosch, er zijn veel supporters of oud-voetballers die dit misschien wel erg leuk vinden. Het gaat om bewegen en weer samen komen, en dat ook nog eens in het stadion van FC Den Bosch. Alle activiteiten van vorig seizoen worden dit jaar ook weer vernieuwd! Glenn heeft veel vertrouwen in de toekomst. “Laten we hopen dat het volgend voetbalseizoen zowel voor FC Den Bosch als voor de Foundation een mooi jaar wordt.”