FC Den Bosch is er in geslaagd om een sluitende begroting in te dienen bij de Licentiecommissie Betaald Voetbal van de KNVB. Afgelopen vrijdag gaf FC Den Bosch bij monde van voorzitter Jan-Hein Schouten al aan dat ‘in het weekend alleen de puntjes nog op de i’ gezet moesten worden. Maandag werd de laatste hand gelegd aan de begroting en het zogenaamde plan van aanpak. Afgelopen maand is in totaal een begrotingstekort van 1,6 miljoen euro weggewerkt.

Het op orde brengen van de begroting, die inmiddels € 3,2 miljoen bedraagt, is de eerste stap in het revitaliseringplan voor de club waarbij FC Den Bosch op eigen benen staat. Met het direct versterken van de kaspositie is ook een uitholling van het elftal voorkomen. Begin september, na het sluiten van de transferperiode maakt FC Den Bosch haar sportieve ambities voor dit seizoen bekend. Nu de begroting sluitend is, ligt de prioriteit bij de sportieve resultaten van het eerste elftal.

Schouten: “De mate van aantrekkingskracht die de club heeft op supporters, sponsors en de media wordt in de eerste plaats bepaald door de resultaten van het vlaggenschip.  Het is onze wens om de aantrekkelijkheid van FC Den Bosch te behouden en te vergroten en daardoor structureel meerwaarde te realiseren voor alle FC’ers. Een vol stadion is ons doel. Maar we zullen op alle fronten bezig zijn met onszelf te verbeteren.  Structureel extra inkomsten genereren blijft noodzakelijk en  we willen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat FC Den Bosch geaccepteerd wordt als maatschappelijk instituut binnen de stad. Vaststaat dat wij een club willen zijn met een eigen smoel waarin supporters, sponsors en relaties hun vertrouwen kunnen stellen. Een club die reële ambities heeft, dit ook uitstraalt en waarmaakt.”

FC Den Bosch bedankt iedereen die de afgelopen periode met de club heeft meegedacht en financieel heeft bijgedragen. Schouten: “We zijn opgelucht dat we verder kunnen. Voor ons begint het seizoen nu echt.  FC Den Bosch leeft in de harten van velen. Dat is wel weer gebleken en dat is wat FC Den Bosch FC Den Bosch maakt.”

FC Den Bosch heeft nog niet gehoord wanneer de Licentiecommissie de maandag ingediende stukken beoordeelt. Raad van Commissarissen en directie van de club hebben er alle vertrouwen in dat de herziene begroting de toetsing door de Licentiecommissie doorstaat en dat FC Den Bosch dit op korte termijn formeel bevestigd krijgt.