Voor supporters, sponsors en andere geïnteresseerden is het publicatierapport over het afgelopen seizoen beschikbaar om in te zien en na te lezen. Gelijktijdig publiceren wij ook het jaarverslag van de directie.

Het seizoen 2017-2018 was voor FC Den Bosch financieel gezien een moeilijk jaar. Het netto resultaat kwam uit op € 1.082.000, – negatief. Met het oog op de continuïteit is in de tweede helft van het seizoen gezocht naar een structurele oplossing in de vorm van een investeerder. Dit heeft geleid tot gesprekken met Kakhi Jordania, die vanaf april 2018 hebben plaatsvonden. Op 24 juli 2018 hebben directie en Raad van Commissarissen van FC Den Bosch N.V. met Jordania een koopovereenkomst gesloten. Hierin is één ontbindende voorwaarde meegenomen en die is dat de Licentiecommissie van de KNVB in moet stemmen met de voorgenomen overdracht van aandelen. Het prioriteitsaandeel blijft in handen van de Stichting Behoud Betaald Voetbal ’s-Hertogenbosch. Deze stichting heeft zeggenschap over onder meer de speellocatie, het clublogo en de clubkleuren.

In een vierjarenplan heeft de beoogde aandeelhouder zijn plannen voor de toekomst van FC Den Bosch ontvouwd. Vooruitlopend op de besluitvorming van de Licentiecommissie heeft Kakhi Jordania, in overleg met directie en Raad van Commissarissen, afspraken gemaakt om te investeren in de voetbaltechnische kant van FC Den Bosch. Op basis hiervan heeft de club de selectie in augustus 2018 aanzienlijk kunnen versterken. Waarborgen zijn getroffen om de continuïteit van FC Den Bosch te garanderen bij een negatief besluit van de Licentiecommissie. Eén van de waarborgen is dat de boogde aandeelhouder een achtergestelde lening aan FC Den Bosch heeft verstrekt, die in agiokapitaal wordt omgezet wanneer de overname door de KNVB is goedgekeurd. Directie en Raad van Commissarissen hebben geen redenen om te veronderstellen dat de overdracht geen doorgang kan vinden. Alle benodigde documentatie is aangeleverd en de door de Licentiecommissie gestelde vragen zijn uitvoerig beantwoord.

FC Den Bosch is ingedeeld in categorie 1 en heeft in de FRS op dit moment vier punten. 
 

Klik hieronder om het rapport te bekijken.

Heeft u vragen over wat u leest? Mail deze naar: info@fcdenbosch.nl, dan zullen wij uw vraag/vragen  zo snel mogelijk beantwoorden.