Zaterdag vond de aftrap van het seizoen plaats. Terwijl de kinderen zich samen met de spelers van FC Den Bosch vermaakten op het veld, konden supporters vragen stellen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hieronder een uiteenzetting van de belangrijkste vragen en antwoorden.

 • Allerbelangrijkste vraag: hoe ziet de toekomst van FCDB eruit?
  JH: “Alles staat op dit moment in het teken van het sluitend maken van de begroting. Dit moet voor 26 augustus aanstaande lukken en dit zorgt ervoor dat we verder kunnen. Van daaruit pakken we door om de club helemaal op orde te krijgen. Het eerste is de heel korte termijn, het tweede de wat langere.”
 • Waarom gaat plan B niet door? Was er überhaupt een plan B?
  JH: “Plan B is niet van de baan, alleen kunnen we iets wat we in 10 maanden niet voor elkaar hebben gekregen, namelijk de overname van de aandelen, niet ineens in een paar weken wél voor elkaar krijgen. Daar is meer tijd voor nodig. Bovendien is Plan B inhoudelijk nogal eens gewisseld.”
 • Wat is nu het plan en wat houdt op eigen benen staan precies in? Wat zijn de verwachtingen, terug bij af?
  JH: “Het lijkt misschien zo alsof we terug bij af zijn, maar dat zijn we niet. Wat afgelopen seizoen, met dank aan Kakhi, heeft aangetoond, is dat we in relatief korte tijd en met een relatief geringe investering, snel successen kunnen boeken. Dat is ook sponsors en potentiële (nieuwe) investeerders opgevallen en na 26 augustus pakken we de gesprekken met deze partijen weer op.”
 • Waarom kan de clubleiding niet gewoon open kaart spelen over de stand van zaken?
  JH: “Wat we het liefste willen is zeggen hoe het zit. Soms kan dat om juridische redenen niet, vaak omdat zakelijke gesprekken eerst concreet moeten worden voordat je naar buiten treedt. Plannen wisselen ook nogal eens en we willen niet de ene week dit en de andere week dat zeggen.”
 • Waarom is FCDB niet naar het CAS gegaan of naar de burgerrechter?
  JH: “Omdat we er geen vertrouwen in hadden dat Kakhi zich in de toekomst anders op zou gaan stellen dan hij in de afgelopen maanden heeft gedaan. Bovendien, kon de club zich dat qua looptijd niet permitteren. Met zo’n traject zijn maanden gemoeid. Zoals eerder gezegd hadden we dan misschien een situatie gehad waarin de operatie  geslaagd was, maar de patiënt intussen overleden. De club moet door.”
 • Hoe groot is de kans dat de kwestie Jordania uitmondt in een langdurige rechtszaak en wat betekent dit dan voor FCDB?

JH: “Over hoe lang een juridisch traject zou kúnnen duren, kan ik geen zinnig woord zeggen. Tot nu toe heeft Kakhi alleen gedreigd met een nieuwe gang naar de rechter. Wij vinden dat wij in ons gelijk staan en dat er vanuit hem niets te claimen valt. Zo heeft de rechter onlangs ook geoordeeld over de hoorzitting inzake de beslaglegging. Maar los van een eventuele rechtszaak, gaan wij gewoon door op de ingeslagen weg en die is op eigen kracht het schip op koers krijgen.”

 • Met nog maar even te gaan tot het indienen van een sluitende begroting; hoe ziet dit eruit, hoe staan we er financieel voor?

JH: “Het begrotingstekort voor 2019-2020 is terug gebracht van 1,6 miljoen naar € 350.000 euro.”

 • Wat betekent dit voor de sportieve ambities op de korte en langere termijn?
  JH: “We kunnen het resterende gat dichten met transfers of bijvoorbeeld via extra sponsorinkomsten. Het tweede heeft onze voorkeur. Na het sluiten van de transfer window maken we de balans op en zullen we ons formeel uitspreken over de sportieve ambities. Ik vind persoonlijk dat het halen van de Play-offs altijd het doel moet zijn.”
 • Dienen de commissarissen wel het clubbelang of zitten ze er om ‘hun eigen zakken vullen’?
  JH: “Kennelijk zijn er echt supporters die denken dat de commissarissen dik verdienen aan de club. Die mythe wil ik graag ontkrachten: iedereen is onbezoldigd. We krijgen een kaartje voor de uitwedstrijden. Verder brengen we vooral geld mee en steken we veel tijd in het toekomstbestendig maken van de club.”
 • Gaat/kan FCDB Paul van der Kraan iets verwijten in de overname kwestie of elders intern in de organisatie of moet dit nog geëvalueerd worden?

JH: “Vooropgesteld: Paul van der Kraan heeft Kakhi niet binnengehaald. Hij heeft zichzelf gemeld via een bemiddelaar. Paul heeft er ook voor gezorgd dat alle investeringen in de vorm van achtergestelde lenigingen zijn gedaan. Waren deze middelen direct opeisbaar geweest, dan hadden we hier niet gestaan. Of dan hadden we hier gestaan voor een laatste BBQ, voordat we de stadionpoorten voorgoed  konden sluiten.”

 • Als de club Jordania dankbaar zegt te zijn, waarom lijkt het voor de buitenstaanders nu dan alsof dit tegenstrijdig is met het gevoel van de recente berichtgevingen? In o.a. VI lazen we hoe Jordania rond liep in de organisatie. Dan kan je toch gewoon zeggen tegen jouw achterban: wij willen een dergelijke cultuur niet?

JH: “We zijn Kakhi dankbaar voor wat hij in gang heeft gezet. Hij heeft ons de ogen geopend voor wat er mogelijk is met de club. Misschien waren we door al die jaren van overleven vergeten dat die mogelijkheden er wel degelijk zijn. Voor hoe Kakhi zich de laatste maanden heeft opgesteld, hebben we minder waardering. Om er goed uit te komen heb je twee bereidwillige partijen nodig. Onze insteek is nog steeds dat we er mét hem uit willen komen. ”

Het bovenstaand is een afspiegeling van de meest prangende vragen. Er zijn ook andere onderwerpen aangekaart, waaronder de afhandeling rondom het gebeuren na afloop van de Play-Off wedstrijd FCDB – Go Ahead Eagles.
Communicatie hierover laat op zich wachten, omdat het onafhankelijke onderzoek dat door het Ministerie van Veiligheid & Sport wordt verricht, nog niet is afgerond. FCDB heeft de intentie supporters op korte termijn nader te berichten. Individueel is dit de afgelopen tijd al gebeurd en/of is dit nog gaande.