Op dinsdagavond 30 oktober kwam de Licentiecommissie bijeen voor een vergadering. Als agendapunt stond ook vermeld de verdere besluitvorming betreffende de overdracht van aandelen door FC Den Bosch aan Kakhi Jordania.

Vandaag heeft FC Den Bosch telefonisch vernomen dat de besluitvorming wederom is uitgesteld en dat de commissie meer informatie wenst te ontvangen. Een en ander wordt door de Licentiecommissie schriftelijk verwoord en naar FC Den Bosch toegestuurd.

FC Den Bosch en Kakhi Jordania zullen, zoal gedurende het hele traject, medewerking verlenen daar waar gevraagd. De brief van de Licentiecommissie zien wij met vertrouwen tegemoet.