Het onderzoek naar racisme en andere niet te tolereren zaken die zich tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior hebben voorgedaan, is nog steeds in volle gang. De veiligheidsorganisatie van de club doet, zoals dat gebruikelijk is, zelf onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de betreffende wedstrijd. Parallel hieraan verricht ook het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar strafbare feiten. De club hecht hier waarde aan, omdat onafhankelijk onderzoek van het OM elke vorm van subjectiviteit uitsluit. Hoewel ook FC Den Bosch maximale objectiviteit betracht, kan de club zich voorstellen dat, na alle commotie, de indruk van ‘een slager die z’n eigen vlees keurt’ zou kunnen ontstaan in de publieke opinie. Het OM beschikt inmiddels over alle beelden die kunnen helpen om de daders op te sporen.

Zoals eerder door het openbaar ministerie aangegeven is het vaststellen van wat er exact is gezegd, een moeilijke en delicate kwestie, waar ook diverse door FC Den Bosch benaderde professionals hun handen niet aan willen branden. FC Den Bosch heeft KNVB en politie gevraagd of zij, vanuit hun netwerk, kunnen bemiddelen bij het inschakelen van professionals die racisme/discriminatie kunnen vaststellen.