FC Den Bosch heeft Rob Almering per 1 mei aanstaande aangesteld als algemeen directeur van de club. De in Vught woonachtige Almering, volgt hiermee Theo Teelen op. Teelen vervulde de functie ruim een jaar op ad interim basis.

Met de aanstelling van Almering wordt ingezet op het verstevigen van de interne organisatie, zodat deze robuuster en toekomstbestendiger wordt. De al ingezette (her)positionering van de club, waarin maatschappelijke relevantie nadrukkelijk terugkomt, staat daarbij hoog op de agenda van de nieuwe directeur. Samen met een herkenbaar eerste elftal wil FC Den Bosch zo de aantrekkingskracht op haar omgeving vergroten. Eén van de andere belangrijke uitdagingen waar Almering voor staat, is het genereren van additionele inkomsten uit nieuwe kansen in de markten en commerciële activiteiten. De Raad van Commissarissen (RvC) van de Bossche club, ziet dat als één van de kritische factoren die het toekomstig succes van de club bepalen.

Jan-Hein Schouten, voorzitter van de RvC van FC Den Bosch: ”In Rob Almering zien wij een stevige directeur en vernieuwer met visie. Hij zit sterk in het Bossche netwerk en is geen onbekende bij belangrijke stakeholders van de club, zoals de gemeente ’s-Hertogenbosch en de KNVB. Hij is sterk op het gebied van strategie, marketing en commercie. Financieel is hij goed onderlegd. Als ras-verbinder is hij bovendien gewend draagvlak te creëren binnen complexe speelvelden.”

Rob Almering: “Sport loopt als een rode draad door mijn leven, zowel zakelijk als privé. In mijn jeugd was ik vele jaren actief op hoog niveau binnen het voetbal. Ik heb altijd ambitie gehad om binnen het voetbaldomein werkzaam te zijn en ben heel blij met deze kans. Ik stap op een bijzonder moment in. Sport is voor nu helaas even de belangrijkste bijzaak van het leven. Voetbal gaat voor mij heel erg over identiteit. Hoe krijgen we een breder publiek enthousiast voor de club? Voor een antwoord op die vraag wil ik me gaan inzetten. Zodat we voetballiefhebbers in alle lagen van de bevolking, het regionale bedrijfsleven, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties in de toekomst een herkenbare voetbalbeleving en clubcultuur kunnen bieden. De club leeft in de harten van velen, jong en oud. Maar er is ook braakliggend terrein. Bosschenaren die zich nog niet kunnen identificeren met FC Den Bosch. Ook richting deze mensen willen we een positief verwachtingsgevoel en een gevoel van trots voor de club opbouwen. Daarvoor zullen we een stukje dichter bij de gewenste identiteit moeten komen. Waar het hockey in Den Bosch vaak wordt gezien als het ‘knappe meisje van de stad’, hoor ik nu nog te vaak dat FC Den Bosch ‘het lelijke jongetje van de stad’ is. De verkering met de stad is een beetje uit. De stad moet de club weer gaan omarmen. Momenteel ben ik voorzitter van Hockey Club ’s-Hertogenbosch. Dat blijf ik combineren met mijn baan bij FC Den Bosch. Die twee bijten elkaar niet. Sterker, in het ideale toekomst-plaatje, werken stakeholders uit de stad samen op gedeeld terrein. Door krachten te bundelen zijn we succesvoller en winnen we met elkaar. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Mijn tijd en aandacht zal vooral uitgaan naar FC Den Bosch. Want als iemand op vrijdagavond niet in De Vliert is geweest, dan heeft hij iets gemist. Dat moet het gevoel worden.”

Theo Teelen verder in andere rol.
Huidig ad interim directeur Theo Teelen blijft aan FC Den Bosch verbonden. Vanaf 1 mei gaat Teelen op parttime basis aan de slag om de operationele zaken aan te sturen, wat betekent dat hij de regie krijgt over processen in- en rondom het stadion en de wedstrijdorganisatie.

Jan-Hein Schouten: “Wij zijn Theo zeer dankbaar dat hij ruim een jaar geleden, op een voor de club cruciaal moment, is ingestapt om de directeursfunctie op zich te nemen. Het was toen de bedoeling dat dat voor een korte periode zou zijn. In een zeer moeilijke periode, waarin veel dossiers tot een oplossing zijn gekomen, heeft Theo leiding gegeven aan een organisatie die door financiële beperkingen en andere impactvolle gebeurtenissen, continu onder druk stond. Dat was lang niet altijd gemakkelijk, maar dat ging nooit ten koste van zijn enthousiasme. Als dank willen wij hem graag bij de FC Den Bosch familie houden.”

Zelf neemt Jan-Hein Schouten ook een nieuwe rol op zich bij FC Den Bosch.
Per 1 juli van dit jaar legt Schouten (49) de voorzittershamer bij FC Den Bosch neer. Hij blijft wel zitting houden in de RvC en gaat de doorontwikkeling van de FC Den Bosch Foundation begeleiden. Daarnaast wil Schouten graag iets betekenen voor de jeugdopleiding, een ander domein waar hij affiniteit mee heeft.

Schouten over zijn nieuwe rol: “Ik heb een veelheid aan rollen en petten bij de club; voorzitter, aandeelhouder, sponsor én supporter. Dat loopt teveel door elkaar. Daar komt bij dat het werkende leven bij ons familiebedrijf Schouten & Nelissen Group, waar ik president van het bestuur ben, de komende jaren meer van me vraagt. Bij FC Den Bosch gebeurt altijd veel. De  storm die afgelopen november de kop opstak, is gaan liggen. Nu zitten we met z’n allen midden in de storm die corona heet. Onzeker over wat dit zakelijk en privé voor ons betekent. De drang om te herkaderen is dus groter dan ooit. Rond de actuele thema’s zoeken we de verbinding. Zodat FC Den Bosch een club wordt waar iedereen graag komt en met waarde voor de stad. FC Den Bosch moet gaan voelen als één grote familie. Een club waar gedacht en gehandeld wordt vanuit het hart en vanuit hartelijkheid. Van die uitdaging, die door de huidige crisis nog meer gewicht krijgt, wil ik mijn missie maken.”

Peter Poirters namens de Raad van Commissarissen: “We zijn Jan-Hein zeer erkentelijk voor alle energie die hij als voorzitter in FC Den Bosch heeft gestoken en we zijn blij dat hij als RvC-lid actief betrokken blijft bij de club. Jan-Hein beschikt over ondernemersgeest en de kwaliteit om mensen uit alle geledingen te verbinden. Dat heeft de club geholpen om meer slagkracht te krijgen. Het mobiliseren van ‘nieuw’ geld om de club vooruit te helpen, blijft een prioriteit. Maar we weten ook dat je op geld alleen geen club kunt bouwen. Structureel succes wordt uiteindelijk gemaakt door mensen, niet door geld. De laatste jaren waren we veelal aan het watertrappelen om te overleven, terwijl je eigenlijk gewoon wilt zwemmen. In bredere zin willen we duidelijkheid krijgen over waar we met FC Den Bosch naar toe willen. Het supervisie houden over het proces hoe daar te komen, is iets dat goed aansluit bij Jan-Heins persoonlijke interesse. Als ideeënman kan hij FC Den Bosch helpen met een stevigere verankering in de samenleving en het vergroten van de populariteit van de club.

Opvolger
Huub van Mackelenbergh (48) is de beoogde opvolger van Schouten. Binnen- en rondom de clubgeledingen is er veel draagvlak voor de mogelijke aanstelling van de Bosschenaar, die al meedraait tijdens bestuursvergaderingen. Van Mackelenbergh zelf is enthousiast over het eventuele voorzitterschap: “FC Den Bosch is geen gemakkelijk clubke, maar wel een mooi clubke. Er zijn wat zaken die ik mee wil nemen voor het uiteindelijke besluit valt. Blij ben ik in elk geval met de komst van Rob Almering. Ik heb er veel vertrouwen in dat hij een stevig fundament kan gaan leggen. In deze oriëntatiefase merk ik dat er in- en rondom de club bereidheid is om samen de schouders er onder te zetten en dat er kennis is om dit op een mooie manier te doen. Ook daar word ik blij van. Want wat ik wil, en waar ik hopelijk goed in ben, is verbinden, bouwen, ideeën uitwerken, enthousiasmeren en FC teruggeven aan de stad.”

Veranderingen op technisch gebied
Bert Ruijsch (58) vertrekt per 1 juli aanstaande bij FC Den Bosch. Het contract van de huidige manager voetbalzaken, die verantwoordelijk is voor het technisch beleid van de club, loopt deze zomer af.

Ruijsch zal de komende weken een aantal zaken afronden en de volledige voetbalportefeuille overdragen aan zijn opvolger, Jan Gösgens (53). De oud-voetballer en huidige trainer van Jong FC Den Bosch, is als RvC-lid belast met de technische portefeuille. Dat, samen met zijn ruime ervaring binnen het voetbaltechnische spectrum, vergemakkelijkt de interne transitie. Vanwege het aanstaande vertrek van Ruijsch is Gösgens nu al leidend bij het samenstellen van de A-selectie voor het nieuwe seizoen. Vanaf 1 juli is hij eindverantwoordelijk voor de totale sportieve koers van de club.

Jan Gösgens: “Bert Ruijsch heeft goed werk verricht en op die basis, met eigen jeugd, gaan we verder. De jeugd blijft dus aan de bal. Ontwikkeling wordt, zeker voor het eerste elftal, wel gekoppeld aan resultaten. Daarnaast richten we de blik op de voetbalidentiteit van de club voor de lange termijn, waarin de regionale roots en de Bossche basis verankerd zijn. Bij de aan- en verkoop en huur- en verhuur van contractspelers zullen we gezien de beperkte financiële middelen creatief moeten zijn. Daarin zoeken we een weg zonder het elftal uit te hollen. Want als we het veld opgaan, dan willen we winnen. Iedereen die actief of als supporter betrokken is bij topsport, snapt dat de aantrekkelijkheid van een elftal ook zit in de dynamiek van competitie.”