SCHAKEN OP MEERDERE BORDEN

tommie-site
Met een ongeslagen reeks van inmiddels vijf wedstrijden en slechts één verliespartij in acht wedstrijden, dingen we op het voetbalfront weer mee om de punten. Dat is heel mooi, want het betekent dat de werkwijze van de technische leiding langzaamaan z’n vruchten begint af te werpen. De volgende stap is dat we nog meer wedstrijden omzetten in winst. Maar dit geeft vertrouwen, zorgt voor extra motivatie én voor een goed gevoel bij iedereen in- en rondom de club. Want ook al is FC Den Bosch véél meer dan alleen het eerste elftal, het reilen en zeilen van het vlaggenschip is altijd in grote mate bepalend voor het algehele gevoel onder FC-ers en bij de buitenwacht.

Hoewel het eerste dus leidend is, doen en zijn we zoals gezegd veel meer dan dat. De rol van de club in de Bossche maatschappij is groter dan menigeen misschien denkt of weet. Heel veel mensen uit de stad en uit de regio komen op een positieve manier met de club in aanraking via de activiteiten van de FC Den Bosch Foundation of de FC Den Bosch Jeugdopleiding. Op sociaal maatschappelijk vlak en/of op sportief gebied, maken we dus ook via deze clubdomeinen (vaak samen met partners) impact voor de samenleving. Gelukkig is dat steeds vaker zichtbaar en bekend, zodat ook steeds meer jonge en oudere mensen de weg naar onze projecten en club weten te vinden.

De waarde van FC Den Bosch voor de stad is dus niet uitsluitend af te lezen aan de stand op de ranglijst of aan de economische cijfers. Iedereen zal begrijpen dat deze twee aspecten wel cruciaal zijn voor een gezonde, florerende club. Op het veld zijn we op de goede weg. Naast het veld moeten we die weg nog deels vinden, maken we wel stappen, maar de weg is lang.

In eerdere nieuwsbrieven heb ik al enige informatie gedeeld over de financiële status en afhankelijkheidspositie van de club. Hoewel ik graag transparant ben, kan en wil ik niet altijd het achterste van mijn tong laten zien. Vooral omdat bepaalde informatie vertrouwelijk is, maar ook omdat het publieke domein geen plaats is om onenigheid uit te vechten of voor het afdwingen van je eigen gelijk. Maar een update is wel op z’n plaats.

De stand van zaken is dat er drie concrete uitdagingen liggen:
1. Een gat in de begroting;
2. Onenigheid met aandeelhouders over hoe dit gat op korte termijn gedicht moet worden; 3. Geen eenduidigheid over de toekomstige structuur en daarmee koers van de club.

Verschil in inkomsten en uitgaven

De inkomsten stijgen van ongeveer 3.1 miljoen vorig seizoen, naar 3.5 miljoen dit seizoen. Omdat ook de kosten van 4.8 naar 5.4 miljoen gaan, stijgt het begrotingstekort van 1.7 naar 1.9 miljoen. Dat

gaat niet de goede kant op zou je denken, maar achter deze cijfers zit wel enige context. Zo is de kans groot dat dit gat uiteindelijk toch lager is dan vorig seizoen, want dit is slechts een prognose op een meetmoment in november, waarbij uitgegaan is van zekere inkomsten.

De oorzaak voor de huidige tekorten vindt voor een belangrijk deel z’n oorsprong in het verleden. Na de corona-seizoenen had FC Den Bosch voor het eerst in jaren een financiële buffer. Een schijnbuffer, wel te verstaan. Want de coronasteun was gebaseerd op de hoge omzet in het voetbalseizoen 2018- 2019, er gold uitstel van belastingbetaling en FC Den Bosch was eindelijk schuldenvrij gemaakt bij de overname door de huidige aandeelhouders. Een lekkere positie op dat moment, eindelijk een financiële buffer voor de club. Maar als er vervolgens, in de jaren na de overname, (veel te) weinig inkomsten binnenkomen en de belastingschuld moet worden terug betaald is diezelfde buffer ook heel snel weer weg.

Bij mijn start heb ik geconstateerd dat die goede financiële positie in de loop van vorig seizoen uiteindelijk compleet weg was, de pot was opgemaakt in afgelopen paar seizoenen. Er was niets meer over van de buffer die was ontstaan bij de overname, heel spijtig. Wanneer er dan in dit seizoen beloofde investeringen (die wel waren begroot) vervolgens (deels) uitblijven en de belastingschuld moet worden terugbetaald, dan is dat moeilijk te managen. Een meevaller aan de inkomstenkant in het vorige seizoen (thuiswedstrijd tegen Ajax in de beker, +100.000 euro) kan daar niet tegenop. Een deel van het vorig seizoen opgebouwde tekort en overschrijding van kosten schoof door naar dit seizoen, waardoor we in augustus al ruim in de min begonnen. Niet bepaald de situatie die ik had verwacht of mij was geschetst voor mijn aanstelling.

Tel daarbij op: een aanzienlijke stijging voor huur- en energiekosten van het stadion, een noodzakelijke investering in de veiligheidsorganisatie en een spelersbudget dat hoger is dan begroot en de rekensom kan worden gemaakt. Het hogere spelersbudget behoeft overigens wat meer duiding. De budgettaire overschrijding wordt voornamelijk bepaald door het aantal selectiespelers. Toch was het aantrekken van nieuwe spelers (overigens tegen goede voorwaarden voor de club met een logische structuur) een weloverwogen, en gezien de resultaten van 2022-2023, noodzakelijke keuze en daarmee een verantwoord risico. Bij het door selecteren pasten sommige spelers met doorlopende contracten in onze ogen niet bij nieuwe voetbalkoers. Deze spelers mochten uitkijken naar een andere club. Die clubs bleken zowel in de zomer als wintertransferperiode niet in de rij te staan, wat begrijpelijk is na een seizoen als het vorige, waardoor de transferopbrengsten tot nu toe lager uitvallen in vergelijking met afgelopen voetbaljaargang en we wel de salariskosten moeten blijven dragen. Daar hadden we niet op gerekend en dat is een dure les.

We wisten dat FC Den Bosch sportief en commercieel gezien van ver kwam. Wat we enigszins onderschat hebben is de hoeveelheid tijd die nodig is om orde op zaken te stellen. Des te spijtiger is het dat afgesproken investeringen uitblijven, omdat deze het proces zonder meer hadden versneld.

Een gat in het budget is voor 14 van de 16 clubs in de KKD overigens een feit, een winstgevende club is in de KKD moeilijk te realiseren (zonder transferinkomsten). Maar vooropgesteld, het begrotingsgat is veel te groot en daar moet ik met alle collega’s wat aan doen. Los van de investeringen van de aandeelhouders. Simpel gezegd moeten de inkomsten groeien, zodat deze meer in balans zijn met de uitgavenkant. Want aan de uitgavenkant val niet veel meer te doen, de basis van een voetbalorganisatie staat nu, we doen geen gekke dingen op dat gebied. De komende seizoenen is het zaak de twee kanten dichter naar elkaar toe te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan.

Voor een genuanceerder beeld: de sponsorinkomsten zijn dit seizoen al met 22% gegroeid. Ticketing kent een omzetstijging van 6% ten opzichte van vorig jaar, en als we de bekerwedstrijd tegen Ajax 1 niet meetellen is de stijging zelfs 21%. Het seizoen 2023-2024 kent meer seizoenkaarthouders en gemiddeld meer bezoekers per wedstrijd dan vorig seizoen en de merchandise-omzet is verdubbeld. Daar verdienen mijn collega’s echt de credits voor.

De gemakkelijkste manier om snel gaten te dichten is via investeringen van aandeelhouders of transfers. Het tweede is direct ook de meest onzekere. Want je bent grotendeels afhankelijk van de marktwerking. Voor het opbouwen van transferwaarde van spelers is tijd nodig. Het andere vliegwiel dat relatief snel voor meer inkomsten kan zorgen, is een verbetering van de sportieve prestaties. Daarmee is in elk geval een begin gemaakt.

Overigens betaalt de investering in het veiligheidsdomein zich dit seizoen wel uit. We kunnen nu al concluderen dat de band tussen supporters en de afdeling veiligheid veel hechter is geworden. Dit werkt tweeledig. Enerzijds helpt het incidenten voorkomen, anderzijds draagt het bij aan het verbeteren van het imago van FC Den Bosch. De nieuwe verbondenheid tussen club en achterban heeft geleid tot originele, gezamenlijke sfeeracties en een stadion dat toegankelijker is voor meer Bosschenaren en voetballiefhebbers. Daar ben ik dankbaar voor en hier gaan we op voortborduren!

Garantstelling

Voor dit seizoen bestaat een garantstelling waarin contractueel is vastgelegd dat de aandeelhouders van FC Den Bosch het begrotingstekort dichten met investeringen. Dat dit nu slechts ten dele gebeurt is een hele lastige situatie voor de bedrijfsvoering en ook voor de onderlinge verstandhoudingen met en tussen de aandeelhouders. Wanneer je met partijen een samenwerking aangaat, dan verwacht je niet in een arbitragezaak te belanden. Dat dit wel is gebeurd, is spijtig. Het is verspilde energie en het

straalt ook nog eens negatief af op het imago van de club en op sommige gewaardeerde collega’s die in een kwaad daglicht zijn gesteld. Een voormalig clubvoorzitter heeft het ooit treffend gezegd: we zijn constant aan het watertrappelen, terwijl we gewoon een stukje willen zwemmen. De strijd onder de aandeelhouders (soms openlijk in de media) is er een van een andere orde, dan puur de financiële uitdagingen. Ik signaleer en benoem slechts, maar de aandeelhouders zullen dit vooral zelf moeten oplossen. De strijd op dit front kan ík niet alleen winnen. Ik zal altijd alles doen ten goede van de club, dat is ook mijn verantwoordelijkheid, maar frustrerend is het wel. Het was niet mijn verwachting bij mijn start dat ik een jaar later in een arbitragezaak zou belanden met een deel van de aandeelhouders. Ik wil er alles aan doen om de club in een rustiger vaarwater te brengen zodat we door kunnen bouwen. In alle eerlijkheid heeft dit behoorlijk wat impact op mij als persoon, het is geen gemakkelijke situatie, waarin ik af en toe ook moeilijke momenten heb. De steun die ik wel krijg waardeer ik enorm en dat geeft weer energie.

Vertrouwen in een goede uitkomst voor FC Den Bosch heb ik overigens nog steeds. Er zijn verschillende clubmensen die werken aan een oplossing voor dit seizoen en voor een lange periode daarna. Gelukkig zijn er ook (potentiële) aandeelhouders met hart voor de club die de sportieve mogelijkheden en het maatschappelijk belang van FC Den Bosch voor de stad en de regio inzien. Mensen die financiële steun willen bieden en zo een bijdrage willen leveren aan het grootste sociale en zakelijke platform van onze mooie stad. Wordt vervolgd.

Heya Den Bosch, Tommie van Alphen