FC Den Bosch heeft Theo Hermans aangesteld als supporterscoördinator. De 44-jarige, geboren Bosschenaar, is geen onbekende in De Vliert. Hij volgt de club al decennia als supporter. Hermans gaat zich vanaf 1 augustus, op parttime basis, inzetten om de binding tussen (potentiële) FC Den Bosch-supporters tot stand te brengen, te onderhouden en waar mogelijk te vergroten. Daarnaast gaat Hermans mede de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van FC Den Bosch uitdragen, zodat deze meer zichtbaar wordt bij een breed publiek. Het verzamelen van ideeën en behoeften ten aanzien van activiteiten en projecten bij supporters, de interne organisatie en andere relevante partijen, wordt ook een belangrijke taak voor Hermans.

FC Den Bosch heeft ervoor gekozen om kandidaten proactief te benaderen voor de SLO-functie. Deze gerichte zoektocht heeft met Hermans een representatieve kandidaat opgeleverd. Omdat het sociaalpreventieve aspect binnen het vernieuwde supportersbeleid de belangrijkste pijler is, trekt de SLO nauw op met de FC Den Bosch Foundation en met vertegenwoordigers vanuit de supportersgeledingen. Die laatste zijn vooraf gekend in de aanstelling van Hermans.

Zelf zegt Hermans over zijn nieuwe rol: “Sinds 1983 kom ik al in De Vliert en ik was meteen verkocht voor het leven. Met deze mooie club heb ik veel ‘ups en downs’ meegemaakt. Wat er ook gebeurt, FC zit in mijn hart en het blauwwitte bloed stroomt door mijn aderen. Ik ben daarom erg trots om een steentje bij te mogen dragen aan deze prachtige club. Veel supporters ken ik al persoonlijk en dat vergemakkelijkt de onderlinge communicatie. Mijn doel is de afstand tussen club en supporters zo klein mogelijk houden en de wedstrijden zo gastvrij en toegankelijk mogelijk te laten verlopen. Dit geldt voor zowel thuis- als uitwedstrijden. Ik heb ontzettend veel zin in deze uitdaging en ga deze met heel mijn hart aan!”

Hermans was sinds medio 2020 als bestuurslid verbonden aan de Supportersclub FC Den Bosch. Deze functie legt hij neer om de onafhankelijkheid in zijn nieuwe functie te kunnen behouden.