Donderdagmiddag (28 november) vond in het KNVB Bondsbureau in Zeist een gesprek plaats over de gezamenlijke aanpak van racisme. Recente incidenten – waaronder die rondom de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior – vormden de aanleiding voor dit gesprek. Namens de overheid waren onder meer Minister President Rutte en de Ministers Bruins (Sport) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aanwezig. Ook burgemeester Mikkers en voorzitter Jan-Hein Schouten van FC Den Bosch waren aanwezig.

De partijen onderstreepten de noodzaak om in de strijd tegen racisme en discriminatie samen te werken. Dat is iets dat we in ’s-Hertogenbosch ook zo zien. Het is niet alleen een ‘voetbalprobleem’. Als maatschappij hebben we samen een verantwoordelijkheid om dit probleem te benoemen en te bespreken.

FC Den Bosch
Voor FC Den Bosch ligt er de taak om dit probleem binnen club en stadion te regelen. Dat is iets waar de club steun en hulp bij vraagt. De maatregelen die het kabinet en KNVB gaan nemen zijn daarin belangrijke. Schouten: “Wij gaan met een sociaal preventief supportersbeleid voor een totaalaanpak. Hierbij betrekken we ook nadrukkelijk de supporters zelf. Gedragsverandering is maatwerk en bovendien een proces van de lange adem. Wij geloven in een breder perspectief dan snel grijpen naar de repressie-middelen. Het belonen van goed gedrag, dit waarderen, faciliteren en zichtbaar maken, zijn ook belangrijke facetten die bijdragen aan de totstandkoming en instandhouding van het gedrag dat nodig is voor verandering. Dat de gemeente en de KNVB ons hierbij waar mogelijk ondersteuning geven, waarderen wij enorm. Het zou mooi zijn wanneer ook andere partijen hierin een rol pakken.”

Gezamenlijk programma
De KNVB wil op verschillende pijlers samenwerken met de overheid om racisme binnen de samenleving te bestrijden. Het gaat dan om een harde aanpak, waarbij het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen moet helpen bij de opsporing van daders. De KNVB gaat de maximale duur van een stadionverbod verhogen van 5 naar 10 jaar. Ook het kabinet wil dat de pakkans omhoog gaat en is daarom voor het gebruik van meer ‘slimme camera’s’. Die kunnen bijvoorbeeld mensen herkennen.
Naast de harde maatregelen is er ook aandacht voor de ‘zachte kant’. Educatie, ondersteuning en voorlichting zijn net zo goed nodig om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Deze aspecten worden met name geborgd in het vernieuwde supportersbeleid van FC Den Bosch, dat momenteel in de maak is.