De licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB heeft de geplande, nieuwe aandeelhoudersstructuur van FC Den Bosch goedgekeurd. Die bevestiging kregen de Bosschenaren dinsdagochtend vanuit Zeist. De door FC Den Bosch gewenste aanpassingen in de structuur en statuten van de club voldoen aan alle licentie-eisen en richtlijnen van de KNVB. Met het groene licht van de bond, kan het traject van de herverdeling van de aandelen van FC Den Bosch deze week formeel worden afgerond.

Het totale pakket aan gewone aandelen van FC Den Bosch is verdeeld over meerdere, bestaande en nieuwe aandeelhouders. De bestaande aandeelhouders zijn verenigd in Forza FC Den Bosch B.V.. Deze groep (lokale) ondernemers – tevens FC Den Bosch-supporters – is in verschillende hoedanigheden al veel langer aan de club verbonden. Op 23 juli maakte FC Den Bosch bekend dat hier vijf Amerikaanse investeerders bij zouden komen, namelijk Pacific Media Group, Partners Path Capital, Randy Frankel, Chien Lee en Krishen Sud. Voor het gouden prioriteitsaandeel verandert niets. Dat blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal ’s-Hertogenbosch.

FC Den Bosch op weg naar gezonde toekomst

Door de nieuwe situatie verandert het toekomstperspectief van FC Den Bosch in positieve zin drastisch. “FC Den Bosch heeft de laatste twee decennia nooit financiële rust gekend. Met de nieuwe structuur en bijkomende partnerships komt een einde aan die situatie en kunnen we deze onstabiele periode eindelijk afsluiten. FC Den Bosch krijgt de kans om, nog steeds geworteld in haar eigen identiteit, een zelfstandige, geprofessionaliseerde voetbalorganisatie neer te zetten. Die evolutie wordt versneld door de collectiviteitsgedachte onder de aandeelhouders. We spreken één taal, maar hebben meerdere registers. Hier vanuit kunnen we gezamenlijke actie ondernemen. Juist ook omdat iedereen zijn eigen krachten, en dus meerwaarde voor de club, goed heeft ingeschat. Dat bouwen aan de club is het zoeken naar initiatieven die lokaal en regionaal kleinschalig werken, maar met een bereik tot ver daarbuiten. In het voetbal telt vooral de overwinning op vrijdag. Daar is de winst ook het meest zichtbaar. FC Den Bosch lijkt nu nog ver verwijderd van de top in de Keuken Kampioen Divisie, maar wij weten dat het snel kan gaan. Vanuit een gezonde basis wel te verstaan,” zegt FC Den Bosch-directeur Rob Almering kort nadat de KNVB dinsdag haar mondelinge akkoord had gegeven.

Toch waakt de directeur voor een doorgeschoten ambitie: “Wij willen in een normaal tempo vooruitgang boeken. De ontwikkeling van Bosch talent wordt ook niets in de weg gelegd. Sterker, vooral onze zelfopgeleide spelers hebben de laatste tijd laten zien dat je door te trainen, te zwoegen en met elkaar te strijden kunt groeien. Geen wonder dus dat ook de nieuwkomers willen investeren in talentontwikkeling binnen de eigen opleiding. Dat past naadloos in het plaatje.”

Rob Kleijzen sluit zich namens de Raad van Commissarissen aan bij de woorden van zijn naamgenoot: “Zoals ik het zie past deze manier bij de identiteit van de club. Er is een diepe verbintenis tussen FC Den Bosch en de mensen in Forza FC Den Bosch B.V. Die relatie is zijn warmte nooit verloren. Hun liefhebben van FC Den Bosch is authentiek en uit het hart. Datzelfde hart gaat ook sneller kloppen als het om ondernemen gaat. Succes bereik je niet alleen en niet zonder verbondenheid met de omgeving. Daarvan zijn we bij FC Den Bosch doordrongen. De Amerikaanse investeerders brengen ieder vanuit hun eigen expertise, motivatie en netwerk mogelijkheden mee. De gemene deler tussen hen is dat ze op basis van data-analyse voor gerichte talentontwikkeling en betere sportieve prestaties willen zorgen. De wereld van het moderne voetbal kan niet meer worden begrepen zonder data. Maar ze kan ook niet begrepen worden met data alleen. Daarom is de dynamiek tussen en combinatie van aandeelhouders die emotioneel en cultureel heel dichtbij FC staan en aandeelhouders die van een afstandje naar de club kijken, echt ideaal.”

“We zetten er samen de schouders onder en brengen het beste in elkaar naar boven,” vervolgt Kleijzen. Dat wij-gevoel kan FC Den Bosch op termijn naar grote hoogten  stuwen. De ergernis over misgelopen aandelentrajecten uit het verleden valt in het niet bij de opluchting over de vele nieuwe kansen die de toekomst voor FC Den Bosch biedt. De financiële verlichting, door de investeringen van de aandeelhouders, maakt dat we de komende seizoenen ruimte hebben om aan andere kritische succesfactoren aandacht te geven. Naast een sportief en economisch belang, heeft FC Den Bosch namelijk ook een sociale functie voor een breed publiek. Zeker in de regio. Deze functie willen we meer verbinden aan onze kernfuncties. FC Den Bosch is nu uit de negatieve overlevingscontext getrokken. We kunnen weer initiatief nemen en een stap vooruit denken waar we tot voor kort noodgedwongen stil moesten blijven staan.”

Door de complicerende in- en uitreis covid-maatregels is namens de Amerikaanse investeerders alleen Paul Conway (Pacific Media Group) naar Nederland afgereisd.

Hij praat later vandaag in een informele setting met een klein aantal genodigden van de media. Joost Eijsink voert dan het woord namens Forza FC Den Bosch B.V. en Rob Almering en Rob Kleijzen namens respectievelijk de directie en de Raad van Commissarissen van de club. Een eigen bloemlezing uit deze bijeenkomst wordt dinsdagavond via de communicatiekanalen van FC Den Bosch met de achterban en andere geïnteresseerden gedeeld.