NIEUWS VAN TOMMIE: DE FC DEN BOSCH JEUGDOPLEIDING!

DFF01201

Dit keer komt het clubnieuws vanuit de FC Den Bosch Jeugdopleiding! De opleiding wordt aangestuurd vanuit een driekoppig managementteam. Afgelopen seizoen bestond het MT uit Wally Pennings, David Golverdingen en hoofd Jeugdopleiding Stef Wijlaars. Stef vertrok onlangs naar Ajax en FC Den Bosch moest naarstig op zoek naar een nieuwe HJol, zoals de functie in ’t wereldje heet.

Tijdens die zoektocht hebben we intensief nagedacht over hoe de vrijgekomen functie het beste zou kunnen worden ingevuld – en door wie. We sparden met externe adviseurs en deden inspiratie op bij andere profclubs. Het jeugdvoetballandschap is namelijk volop in beweging. Er is steeds meer animo voor een andere inrichting van de professionele opleiding. Bij een aantal clubs is zo’n nieuwe structuur al ingevoerd en bij deze clubs heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van talentenvolle spelers. Ook bij onze eigen, interne seizoen evaluatie kwam naar voren dat het qua structuur en taken – wie doet wat – wel wat duidelijker kon. Daarom besloten we niet alleen de vrijgekomen positie, maar de hele organisatiestructuur onder de loep te nemen. We concludeerden namelijk dat het HJoL veel te veel tijd moest steken in het randgebeuren en in de praktische randvoorwaarden, terwijl diens hoofdpunt vooral zou moeten liggen bij de voetbalontwikkeling zelf. Binnen de club hadden we sowieso al langer de overtuiging dat het zou lonen om meer focus aan te brengen en (nog) meer energie te investeren in de ontwikkeling van talentvolle spelers, trainers en in de speelwijze. 

Structuurwijziging
Daarom komt er geen nieuwe HJoL bij FC Den Bosch. Wel zijn er straks nieuwe gezichten te zien in ons opleidingskader en krijgen sommige vertrouwde gezichten een nieuwe of aangepaste rol. Over wie er bij welk jeugdteam aan het roer komt te staan, vertellen we volgende week meer in deel 2 van deze nieuwsbrief. In dit bericht deel ik graag eerst iets over de nieuwe structuur en aansturing van de FC Den Bosch Jeugdopleiding.

Er komt een structuurwijziging, maar het managementteam van de opleiding blijft intact.
Dat team herbergt drie zetels met bijbehorende functies, te weten; de manager Jeugdopleiding, de coördinator Jeugdopleiding en hoofd Ontwikkeling & Prestatie.
Net als de afgelopen seizoenen geeft dit managementteam gezamenlijk leiding aan de jeugdopleiding. De manager Jeugdopleiding wordt eindverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit, doelstellingen en de uitvoering van het opleidingsplan. Hij rapporteert aan mij en technisch manager Yousuf Sajjad en treedt ook op als woordvoerder namens dit domein. Deze rol is toevertrouwd aan David Golverdingen. David behaalde onlangs het universitair diploma sportpedagogiek en is toegelaten tot de KNVB-leergang ‘betaald voetbal management’. Hij is sinds 2010 in diverse functies bij FC Den Bosch betrokken. In 2018 kregen hij en Stef de kans om onder de bezielde leiding van toenmalige HJoL Mark Lakwijk (en Wally Pennings) fulltime als assistent-Hjo aan de slag te gaan. Die uitdaging zijn beide vol aangegaan en toen Mark in 2020 als HJoL stopte, waren David en Stef klaargestoomd om het over te nemen.

Nestor
In de nieuwe structuur staat David tevens aan het hoofd van de jeugdscouting. Het aantal uren dat wordt besteed aan de scouting en aan de samenwerking met het voltallige (grotendeels vrijwillige) scoutingteam moet en gaat omhoog. Zo hopen we nog meer potentiële talenten binnen ons verzorgingsgebied aan FC Den Bosch te kunnen binden.
Op scoutingsgebied werkt David héél nauw samen met coördinator Jeugdopleiding Wally Pennings. Wally is sinds 1995 actief binnen FC Den Bosch en met zijn ervaring en indrukwekkende netwerk is Wally de nestor van onze opleiding. Binnen het managementteam is hij verantwoordelijk voor alle praktische zaken, zoals de intakegesprekken met nieuwe spelers, de administratie en het aansturen van de meer dan 100 vrijwilligers en teammanagers. Wally verzorgde bij FC Den Bosch al zo’n 1.000 intakes met nieuwe spelertjes! Hij is tevens coördinator van de jeugdscouting. Binnen FC Den Bosch – en waarschijnlijk ook daarbuiten – wordt Wally gezien als het geweten van de FC Den Bosch Jeugdopleiding en dat blijft hij wat ons betreft de rest van zijn werkende leven!

Doorstroom en uitstroom
De uitstroom van spelers naar het amateurvoetbal en de doorstroom binnen de huidige teams en naar de A-selectie is één van Davids andere kerntaken. Dit doet hij uiteraard niet alleen. Zoals alles, gebeurt ook dit in samenspraak met alle trainers, de scouts en vooral met het hoofd Ontwikkeling & Prestatie. En dat brengt me bij het derde MT-lid: Jan de Hoon!

Jan kennen jullie als assistent-trainer bij het eerste elftal en als hoofdtrainer van Jo18. We zijn ontzettend blij met Jan als bewaker en mede-ontwikkelaar van de voetbalvisie van de jeugdopleiding. De nadrukkelijk gekoesterde wens binnen de club – en zeker binnen het opleidingsdomein – was en is zogezegd om meer focus te leggen op de ontwikkeling van voetbal, en dat gebeurt voornamelijk via de individuele ontwikkeling van de spelers en trainers. Ook de speelwijze krijgt dit seizoen meer aandacht.

Binnen de jeugdopleiding wordt met ingang van dit seizoen gewerkt met drie leerlijnen. De eerste leerlijn gaat over het welzijn van spelers. Hoe gaan we met elkaar om? Welke normen- en waarden en gedrag horen daar op en naast het veld bij en hoe zorgen we met elkaar voor een veilig sportklimaat Welke kenmerken horen bij een speler van FC Den Bosch? De maatschappelijke activiteiten horen hier ook bij.

Leerlijn 2 betreft de tactische aspecten van het voetbal, dus de spelprincipes en de manier van spelen. Vragen die in deze lijn worden gesteld en beantwoord gaan bijvoorbeeld over wat het strijdplan van de jeugdopleiding is, hoe herkenbaar wij willen spelen en wat hierin dan belangrijk is voor het team, per linie en voor het individu.
Leerlijn 3 is in alles ondersteunend aan Leerlijn 2, maar dan vooral gericht op de individuele speler en de mentale, fysieke en voetbaltechnische ontwikkeling van die speler. Daarnaast is er bijvoorbeeld aandacht voor zaken als hoe om te gaan met zaakwaarnemers of de intensieve combinatie van school en voetballen in de opleiding van een profclub.

Eigen team en HIPO’s
Terug naar Jan dan, want er is meer te vertellen over deze nieuwe functie binnen FC Den Bosch. In een duobaan met Taylor Sexton ontfermt Jan zich als hoofdtrainer over het Jo21-team. Verder is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zogenaamde HIPO’s, oftewel de spelers met een extra groot potentieel. Hij is tevens degene die een brug slaat tussen Jo21 en het eerste team. Jan weet als geen ander hoe je jonge spelers moet klaarstomen voor het grote werk. Hij is voor ons dé man om de transitie van jeugd- naar profspeler te begeleiden. Wekelijks doet Jan daarom onder meer ‘een dagje 1’om de doorstroming van nieuwkomers in de A-selectie te vergemakkelijken en zodat de vaste staf van 1 optimaal op de hoogte is van wie die meest geschikte nieuwkomers zijn. Omdat de mentorrol Jan uitstekend past, gaat hij ook de trainers van de bovenbouw Jo16, Jo18 en Jo21 begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Uiteraard worden de Jo15, Jo14, Jo13 en Jo12 niet vergeten. Ook voor deze teams en hun spelers/trainers komt er een maatwerktraject voor intensieve begeleiding. Wie dit gaat doen, maken we binnenkort bekend.

Met de vernieuwende koers zetten we weer een stap in het verder professionaliseren van  de FC Den Bosch Jeugdopleiding. Ieders kracht en expertise worden optimaal ingezet.
We hebben, denk ik, een frisse basis gelegd voor een duurzame toekomst van de levensader van de club, waarbij er nog meer aandacht is voor het kind achter de voetballer!

Heya Den Bosch!

Tommie van Alphen