PI Vught en FC Den Bosch leiden ex-gedetineerden naar (vrijwilligers)werk

Convenant PI Vught

Er gebeurt van alles bij FC Den Bosch. Een mooi voorbeeld daarvan is de lancering van de samenwerking met de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, onder de vlag van de FC Den Bosch Foundation. PI Vught is een penitentiaire inrichting die deel uitmaakt van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van volwassenen en jongeren in de inrichtingen. Zij werken op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op hun (veilige) terugkeer in de maatschappij.

FC Den Bosch en de FC Den Bosch Foundation hebben een sociaal-culturele functie. Aandacht staat hoog in het vaandel, omdat het de afstand tussen mensen verkleint. Iedereen telt mee en wordt benaderd met respect. Dat is de boodschap die wij uitdragen. Bij FC Den Bosch krijgt iedereen ook dezelfde kansen. En een tweede kans.

De overeenkomst met de PI is een signaal van saamhorigheid in polariserende tijden. Ex-gedetineerden zitten na het uitzitten van hun straf regelmatig in een lastige situatie. Ze missen vaak betekenis, routine en verbinding in hun leven. De ‘buitenwereld’ bekijkt hen nogal eens met wantrouwen. We moeten, kortom, opnieuw ontdekken dat we elkaar kunnen vertrouwen, dat iedereen zijn talenten heeft en z’n bijdrage kan hebben aan het grote geheel. Met deze samenwerking laten foundation en PI zien dat ‘eigen schuld, dikke bult’ niet altijd opgaat: mededogen en medemenselijkheid mogen. Ook voormalig gedetineerden hebben recht op werk (en scholing). Zij zijn het beste geholpen met een zinvolle dagbesteding.

Van probleem naar bedoeling
Deelnemers aan het project kiezen zelf voor de verandering en zetten deze ook zelf in. Het inzien en benoemen van het verkeerde gedrag uit het verleden is daar, evenals de verantwoordelijkheid ervoor nemen. Dat is ‘afgehandeld’ met het uitzitten van de straf in de PI. Rest de derde component: actie. Dit is de component die vorm krijgt binnen de samenwerking. Al doende ontdekken wie en wat potentie heeft en vinden we een antwoord op de vraag wie past waar, op basis van zijn persoonlijkheid, talenten en motivatie?

Binnen het partnership richten PI Vught en de FC Den Bosch Foundation zich op het verminderen van recidive in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Samen sporten en bewegen bevordert sociale inclusie. Centraal staan daarom het stimuleren van sporten, participatie en (arbeids)integratie via sport en via projecten voor opleiding, werkgelegenheid en (talent)ontwikkeling. Stadion De Vliert is een plaats waar (ex)gedetineerden vrijwilligerswerk kunnen doen. PI Vught zorgt voor gemotiveerde en enthousiaste deelnemers. Het gaat hierbij om maatwerk. De gevangenis meldt ook alleen deelnemers voor het project bij
FC Den Bosch aan die voldoen aan de screening/selectiecriteria. Goed gedrag is er daar een van.

Geïnteresseerde zakelijke relaties en businessclub-leden van FC Den Bosch worden actief bij het traject betrokken. Dat begint met voorlichting geven over PI Vught en de mogelijkheden voor werkgevers om ex-gedetineerden werkervaring op te laten doen in hun bedrijf om zodoende vorm te geven aan hun re-integratie. FC Den Bosch zet rolmodellen in bij het uitreiken van diploma’s en geeft trainingen aan gedetineerden. De sportinstructeurs van de PI Vught bieden op hun beurt ondersteuning aan projecten van de foundation. Een jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen businessclubleden/oud-spelers van FC Den Bosch en (ex)gedetineerden, is uiteraard ook onderdeel van de samenwerking. Na het voetballen gaan de deelnemers – voor meer wederzijds begrip – met elkaar in gesprek. Het partnership wordt aangegaan voor drieënhalf jaar, met de intentie de samenwerking ook lang daarna te continueren.