Update: Stand van zaken supporters bij (uit)wedstrijden FC Den Bosch

8FCDB-FCVV_5

Dit seizoen is FC Den Bosch, zoals veel meer clubs in het betaald voetbal, geconfronteerd met ongewenst gedrag van een deel van het publiek bij en rondom wedstrijden. In oktober kwam FC Den Bosch met een aantal voorlopige maatregelen om nieuwe incidenten tegen te gaan. Bij de uitwedstrijden tegen respectievelijk GVVV en MVV, beiden in oktober, waren geen FC-supporters aanwezig. Ook nam FC Den Bosch een ‘voorschot’ op een voorwaardelijke straf door de tuchtcommissie van de KNVB te vragen om deze straf te effectueren bij de uitwedstrijd tegen Helmond Sport op 16 december 2022. Wij zijn nog in afwachting van een antwoord vanuit Zeist. Verder gaf FC Den Bosch aan ruimte en tijd te nemen om met betrokkenen nieuwe afspraken te maken en processen in te richten. 

Wat is er sindsdien gebeurd?

  • Onderzoek incidenten en daderopsporing op basis van beschikbare beelden, aan de hand van verklaringen en eigen bevindingen van de wedstrijd c.q. veiligheidsorganisatie. Dit proces is nog gaande. Deels komt dit doordat het een erg tijdrovend proces is dat om zorgvuldigheid vraagt. Tot nu toe zijn er 22 personen die een (voorlopig) stadionverbod en/of een omgeving- en gebiedsbeperking opgelegd krijgen of hebben gekregen voor overtredingen die variëren van het bij zich hebben of afsteken van vuurwerk/fakkels, verbaal (uiten van bedreigingen) en/of fysiek geweld tegen medesupporters, personeel/stewards en/of politie/ME, het dragen van gezichtbedekking, gooien met bekers met inhoud en/of voorwerpen richting het speelveld en vandalisme. Politie en justitie voeren hun eigen strafrechtelijke onderzoek;
  • Diverse gesprekken gevoerd met direct betrokkenen, zoals politie, justitie, lokale overheid, KNVB en afvaardigingen van supporters;
  • FC Den Bosch heeft best practices opgevraagd bij collega clubs en de KNVB gevraagd om advies. De bond is inmiddels met haar experts op bezoek geweest in De Vliert;
  • De club is in gesprek met de officiële supportersgeledingen en zij denken na over de wijze waarop zij hun medezeggenschap én medeverantwoordelijkheid over de verdeling van kaarten voor (uit)wedstrijden en het (georganiseerde) vervoer vorm willen geven. In gezamenlijkheid met hen is besloten dat de hernieuwde procesgang per 1 januari 2023 operationeel moet zijn en dat bij de resterende uitwedstrijden in de eerste seizoenshelft – voor zover van toepassing – aangescherpt, tijdelijk beleid geldt;
  • FC Den Bosch heeft na het raadplegen van de achterban besloten om in afwachting van de nieuwe procedure voor uitwedstrijden ook de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (14 november) zonder FC Den Bosch supporters te spelen.
  • Post-corona heeft een groep jongeren de weg naar FC Den Bosch gevonden. Dit juichen wij op zich toe. Gelijktijdig hebben we moeten constateren dat individuen binnen deze groep zich niet altijd houden aan de gangbare spelregels van het huis en binnen onze samenleving.
    Wij constateren ook dat groepsdruk en drank- en drugsgebruik hier debet aan zijn. Daarom doen wij er alles aan om met deze jeugdige, nieuwe aanwas in gesprek te komen. Zodat wij hen zoveel mogelijk als FC-supporters bij de club kunnen houden en kunnen ondersteunen bij de uitdagingen van het dagelijkse leven. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd.

FC Den Bosch realiseert zich dat het bovenstaande niet geheel in lijn is met het inclusiviteit principe waar de club voor wil staan. Daarom werken wij achter de schermen hard verder aan een gastvrij FC Den Bosch waar voor iedereen plaats is, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Deze supporter-georiënteerde benadering is primair, maar niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van FC Den Bosch. Gastvrijheid ontstaat in co-creatie met supporters. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kans op incidenten klein te houden en een gevoel van veiligheid groot. Dat besef leeft ook bij de 3 officiële supportersgeledingen. Dat geeft niet alleen richting , maar creëert ook draagvlak voor een duurzame relatie tussen club en achterban. Wij hebben daarom alle vertrouwen in een toekomst waar FC-ers eenduidig en gezamenlijk optrekken en acteren in het uitdragen en bevorderen van positief gedrag binnen een optimale en aanvaardbare supportersbeleving.