Update dak en kaartverkoop Oost-tribune (M-Side)

m-site

Vorige week trok storm Louis over Nederland. Helaas is De Vliert niet geheel ongeschonden uit de harde woei gekomen. Enkele dakplaten op de Oost-tribune raakten los en dat zou een mogelijk risico geven voor het publiek. Daarom werd bij constatering van de schade direct het achterliggende parkeerterrein leeggeruimd en afgezet, evenals de Oost-tribune en het speelveld. De training van het eerste elftal en een wedstrijd van FC Den Bosch O21 werden afgelopen zaterdag om die reden verplaatst naar een andere locatie. Noodgedwongen werd de kaartverkoop voor de wedstrijd FC Den Bosch – FC Groningen op maandag 4 maart a.s. voor de Oost-tribune afgelopen vrijdag al stilgelegd.

Stand van zaken
Inmiddels zijn de losliggende delen verwijderd, zijn omliggende platen steviger vastgezet en zijn de overige daktrimmen extra geborgd met verbindingsplaatjes. Het calamiteitenteam van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarop toestemming gegeven voor gebruik van het veld.
De komende dagen worden de resterende herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat ook de tribune weer gebruikt kan worden. Hiervoor zijn met een hoogwerker veiligheidsnetten opgehangen, zodat de reparateurs hun werkzaamheden veilig uit kunnen voeren. Naast de losgeslagen dakplaten wordt nog een strook dakplaten gedemonteerd en worden alle vervangende dakplaten gemonteerd.

Zoals het er nu naar uitziet is het dak dicht voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen en voldoet het dan weer aan de veiligheidseisen.
FC Den Bosch is met de BIM  en met de gemeente s’-Hertogenbosch in gesprek over renovatie c.q. nieuwbouw van de sterk verouderde Oost-tribune. Zodra hierover meer bekend is wordt dit direct gedeeld via alle digitale clubkanalen.

De kaartverkoop voor de wedstrijd van aanstaande maandag is inmiddels weer hervat. Klik hier voor de prijzen en voorwaarden.