Ramon van Aarle kondigt zijn vertrek aan

DEN BOSCH, 26-02-2023, Stadion De Vliert . Dutch football Keuken Kampioen Divisie , season 2022 - 2023. Game between Den Bosch and ADO . Stadium overview before the match

Voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Den Bosch Ramon van Aarle legt zijn functie neer. Het voorzitterschap bij FC Den Bosch bleek niet te combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Van Aarle betreurt dat hij deze beslissing heeft moeten nemen.

Ramon van Aarle: “Voor de buitenwacht komt mijn vertrek midden in het seizoen waarschijnlijk niet op een logisch moment, maar afgerond is het bij een voetbalclub nooit. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat de hoeveelheid tijd die ik moet en wil stoppen in het werk voor FC Den Bosch niet past bij mijn andere zakelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Bestuurders streven in de eerste plaats financiële voorspoed voor de club na, omdat dit de continuïteit waarborgt. Dat is voor het lopende seizoen gelukt. Een taak van aandeelhouders en van de bestuursorganen is ook om die blokkades weg te nemen die de groei van de club in de weg staan. De kritische factoren die toekomstig en blijvend succes van FC Den Bosch bepalen zijn, naast de sportieve resultaten van het eerste elftal, vooral de mate waarin FC Den Bosch inkomsten weet te genereren uit nieuwe financieringsvormen en commerciële activiteiten. Om dat duurzaam voor elkaar te krijgen is nog veel energie en tijd nodig. Dat maakt dit een goed moment om de voorzittershamer over te dragen aan iemand anders. Als sponsor en supporter blijf ik heel graag actief bij
FC Den Bosch betrokken.”

Directie, RvC en aandeelhouders van FC Den Bosch zijn Ramon zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en zijn blij dat hij aan FC Den Bosch verbonden blijft.
Er is nog geen opvolger voor Van Aarle. FC Den Bosch gebruikt de komende periode voor het vinden van een geschikte nieuwkomer.