Technisch manager Yousuf Sajjad (31) vertrekt per direct bij FC Den Bosch

yousuf-3

*English version below

FC Den Bosch moet het per direct stellen zonder de expertise van Yousuf Sajjad. De technisch manager, die sinds januari 2023 verantwoordelijk was voor het technisch beleid van de club, vertrekt vanwege persoonlijke omstandigheden.  

Algemeen directeur Tommie van Alphen over het vertrek van Sajjad: “Yousuf heeft vanaf dag één knetterhard gewerkt om de club op sportief gebied verder te helpen. Hij stond voor de uitdaging om met een beperkt budget een competitief elftal samen te stellen. Tegelijkertijd heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de randvoorwaarden en een professionaliseringsslag in de voetbaltak van de club. De technische staf en spelers hebben veel gehad aan zijn vakkennis, ervaring en toegankelijke persoonlijkheid. Hij was altijd bereid collega’s, supporters en andere stakeholders mee te nemen in dat waar achter de schermen aan werd gewerkt en om dieper in te gaan op de plannen. Helaas is de bekroning van het verzette werk uitgebleven doordat FC Den Bosch de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie vooralsnog niet heeft kunnen ontstijgen. Maar bij het FC Den Bosch waarin Yousuf vorig jaar terecht kwam is winnen niet de enige graadmeter voor vooruitgang. Yousuf heeft de weg geplaveid voor zijn opvolger.”

Yousuf Sajjad: “Deze club en stad zijn de afgelopen anderhalf jaar een deel van mij geworden en daarom valt de beslissing om te vertrekken mij zwaar. Ik ben iedereen met wie ik het voorrecht had samen te werken, van staf en spelers tot de geweldige fans, dankbaar voor hun support en voor de ervaringen die ik met hen heb mogen delen. Voordat ik in januari vorig jaar in deze functie begon had ik een ontmoeting met alle aandeelhouders. Pas toen ik aan de slag ging besefte ik de enorme omvang van de uitdaging, omdat deze anders was dan mij was voorgespiegeld. Er moesten nieuwe, betere manieren worden gevonden om terugkerende problemen het hoofd te kunnen bieden. Zoveel was duidelijk en dat was een vereiste voor de uitdaging die ik heb aanvaard.

Het eerste doel werd het professionaliseren van de organisatie en de club meer bestaansrecht geven. Niet alleen door ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de korte termijn, maar met oog voor de houdbaarheid van de club op de lange termijn, omdat ik wist dat dit nodig was. Investeringen versnellen processen en die bleven uit. Daarom heb ik verschillende transitiefases ingebouwd met realistische tijdspannes. Want met een spelersbudget van € 1,3 miljoen, zonder nieuwe investeringen en doorlopende contracten, was het aanvankelijk moeilijk om de kwaliteitsspelers te vinden die onze concurrentiepositie direct konden verbeteren. Ons doel werd vanaf dat moment om de prestaties van de spelers, hun impact op het veld en hun waarde te maximaliseren door hen hierin met ondersteunde processen te faciliteren. In het voetbal heb je nou eenmaal te maken met mogelijkheden in plaats van zekerheden, met afhankelijkheidspatronen, invloed van aandeelhouders en met marktwerking. Niettemin denk ik dat we er in zijn geslaagd om spelers binnen te halen die passen in het grotere plaatje en in de langere termijnvisie om door middel van ontwikkeling waarde te creëren. Na het leggen van het fundament was het plan om deze zomer fase 2 in te luiden. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden, wilden we specifieke spelersprofielen aan de ploeg toevoegen. Een technisch manager moet op de lange termijn kunnen denken. Het was mijn taak om trouw te blijven aan die doorkijk richting de toekomst. Juist bij onze club, waar ik de korte termijnresultaten vaker dan ik wilde, moest scheiden van toekomstige. Ik ben er niet bij als hier de vruchten van geplukt gaan worden, maar ik hoop en geloof graag dat dit een positieve impact heeft gehad.

De afgelopen maanden heb ik gestreden om FC Den Bosch te beschermen tegen ongewenste invloeden. Mijn loyaliteit lag altijd volledig bij FC Den Bosch en bij doen wat het beste is voor de club. Vanwege persoonlijke omstandigheden is het voor mij nu belangrijk dat ik bij mijn gezin in Engeland ben. Deze club houdt altijd een speciaal plekje in mijn hart en ik wens FC Den Bosch alle succes in de toekomst. Het is écht een speciale club, met bijzondere supporters en er zijn gedeelde momenten die ik nooit zal vergeten. Heya Den Bosch!“

Sajjad ’s vertrek bij FC Den Bosch is abrupt, omdat de komende maanden in het teken staan van het samenstellen van de A-selectie voor komend seizoen. Het is niet logisch deze verantwoordelijkheid in de handen te leggen van een vertrekkend manager. De nieuwe portefeuillehouder technische zaken wordt daarom leidend in dat traject. FC Den Bosch verwacht de opvolger voor Sajjad op korte termijn te kunnen presenteren.

FC Den Bosch is Sajjad grote dank verschuldigd voor zijn nooit aflatende inzet voor de club. Iedereen bij FC Den Bosch wenst de sympathieke Engelsman veel succes in zijn verdere carrière.

Sports Manager Yousuf Sajjad (31) is leaving FC Den Bosch

FC Den Bosch will immediately have to make do without the expertise of Yousuf Sajjad. The Sports Manager, who has been responsible for the club’s technical policy since January 2023, is leaving due to personal circumstances.

General Manager Tommie van Alphen about Sajjad’s departure: “From day one Yousuf has worked very hard to help the club improve the club’s football performances. He faced the challenge of putting together a competitive first team selection on a limited budget. At the same time, he has made an important contribution to upgrade the conditions and professionalization of the club’s football branch. The technical staff and players have benefited greatly from his professional knowledge, experience and approachable personality. He was always willing to take colleagues, supporters and other stakeholders behind the scenes and to extensively explain about the plans. Unfortunately, the reward for the work he has done has not yet led to a team that has risen above the lower regions of the Keuken Kampioen Divisie. But bearing in mind the state of the club when Yousuf started, winning is not the only indicator of progress. Yousuf paved the path for his successor.”

Yousuf Sajjad: “Over the last year and a half, this club and city have become a part of me, which is why it has been a very difficult decision to leave. From the people I have had the privilege to work with whether that be staff or players, to the amazing fans – I am grateful for the support and the experiences we have shared. When I started my role last year January after meeting with all shareholders prior, I realised the enormity of the challenge very quickly. It was a lot different to what had been described to me but I accepted a challenge that required finding new, better ways to solve repeating problems with limited resources.

First and foremost, the aim was to professionalise the organisation and give the club a means to exist – not only preparing as best as possible for the short term but always having one eye on the long term sustainability of the club, because I knew this was needed. I realised there is no way to accelerate this process other than investment, and I knew we were not going to get that, so I built phases for our transition with realistic time frames. With a player budget of €1.3M, no new investment and existing contracts, it was initially hard to find players that could add the quality we needed to compete.

Our aim was then to maximise the players performance by building processes around them to develop. In football you have to deal with probabilities, dependency patterns, shareholder influences and market forces. Nevertheless, I feel we still managed to bring players in which contributed to the bigger picture and the longer term vision of developing and creating value. The whole idea was to go to phase 2 in the summer and add specific profiles to our squad within the realms of our possibilities after laying the foundations for development, and adding key elements which contribute towards this. As a technical manager you have to think long-term. it was my job to stay true to the idea of ​​having the longest view in the room – especially at our club, which required me more often than I liked, to separate process from short term results. It’s clear now that I won’t see how this could benefit us in the future, but I would like to hope and believe it would make a positive impact. I fought to protect the club from the wrong hands in the last months, as my loyalties completely lay with what is best for the club. Due to personal circumstances, it is now important for me to be back in the UK with my family. This club will have a special place in my heart and I wish FC Den Bosch nothing but success in the future. It truly is a special club, with special fans and there will be certain moments we shared, that I will never forget. Heya Den Bosch!”

Sajjad’s departure from FC Den Bosch is sudden, because the coming months will be all about putting together the team for next season. Placing this responsibility in the hands of an outgoing manager does not make sense. The new holder of the technical affairs portfolio will therefore take the lead in that process. FC Den Bosch expects to be able to present Sajjad’s successor in the short term.

FC Den Bosch owes Sajjad a great deal of gratitude for his never-ending commitment to the club. Everyone at FC Den Bosch wishes the sympathetic Englishman every success in his further career.